Klachtenregeling

KLACHTENREGELING

 

Deze klachtenregeling is voor cliënten die gebruik hebben gemaakt van mijn diensten en hier zodanig ontevreden zijn dat zij geen persoonlijk gesprek hierover met mij willen aangaan, of ook na een persoonlijk gesprek nog steeds een klacht willen indienen.

 

Ik heb een 'eigen' klachtenregeling opgezet om te voldoen aan de wet Wkkgz.

Deze regeling loopt via het bedrijf 'Solopartners'. Voor meer informatie open deze link 

 

Er bestaat een landelijk meldpunt voor klachten: https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/klachten

Waar je je klacht kunt indienen, of hier vragen over kunt stellen.