CURSUSSEN, WORKSHOPS

Data 2016

  • 25,26,27 november Cursus autonoom werken/angstvrij werken voor verloskundigen. www.deautonomezorgverlener.nl
  • voor alle cursussen (zwangerschapscursussen, vrouw/man weekenden, verloskundige cursussen); www.autonomieindezorg.nl.
  • Vorig jaar: 
  • 14-09-2015 16.00 u informatiemiddag voor kraamverzorgsters.
  • 23-09-2015 19.00 u Inspiratieavond over autonomie van zwangeren in Nijmegen.
  • 08-10-2015 'Tegen de Draad' in, nascholingsdag voor verloskundigen in Nijmegen.
  • 15-10-2015 Symposium over zorg buiten de richtlijnen Apeldoorn.
  • 27/28/29-11-2015 en 19,20,21 februari en 13,14,15 mei 2016 Cursus werken in vertrouwen voor zorgverleners.

19/20/21-02-2016 CURSUS ANGSTVRIJ WERKEN in de geboortezorg.

Deze cursus is voor verloskundigen en gynaecologen.

Deze cursus is een twee/driedaagse intensive op 19/20 en 21 februari. 

 

2014 en 2015;

Onderstaande cursussen/workshops/symposia kunnen op aanvraag herhaald worden.

In het hieronder staande symposium op 30 november wordt er door een Gynaecologe, een vroedvrouw en een doula, gesproken over bewust bevallen en eigen autonome keuzes maken. Er is ook ruimte voor gesprekken en het stellen van vragen.